Bucuresti

Obiective Turistice

Orașul București este plin de obiective
turistice, de parcuri și zone ce trebuie vizitate

București.travel Istoria Bucureștiului
București.travel Istoria Bucureștiului

istoria

Bucurestiului

Bucureștiul, de-a lungul istoriei sale, a trecut prin multe încercări: războaie, răscoale, inundații, cutremure, incendii etc., dar de fiecare dată a reușit să renască și să continue să crească astfel încât astăzi el a ajuns cel mai mare și, poate, cel mai frumos oraș al neamului românesc. Teritoriul Bucureștiului de azi a fost locuit din cele mai vechi timpuri, iar dovezi ale acestui fapt sunt artefactele descoperite în jurul orașului. Cercetările arheologice ne demonstrează existența unor așezări umane încă din paleolitic, dar până în Evul Mediu nu exista nici o dovadă scrisă a acestui fapt.

Apariția orașului București, conform legendei, se produce pe vremea năvălirilor tătarilor atunci când un oarecare Bucur coboară din munți și își construiește aici o casă fortificată. Cu trecerea timpului, familia lui Bucur avea să se mărească și să construiască o mică biserică. Apoi Bucureștii (adică cei care se trag de la Bucur) aveau să atragă și alți oameni formându-se astfel o mică așezare umană. După o perioadă, pe vremea lui Vlad Țepeș, aceasta va fi atestată documentar pentru prima oară.

București.travel Istoria Bucureștiului
București.travel Istoria Bucureștiului
Bucuresti.travel Icon Medieval
București Medieval Mânăstire
București Medieval Mânăstire

Medieval

1459 - 1847

București - reședință și capitală a
Țării Românești


Vlad Țepeș, domnitorul Țării Românești, construiește pe la
1458-1459 în apropierea Bucureștilor o nouă curte
domnească. Dovadă a existenței Cetății Bucureștilor este
hrisovul scris la data de 20 septembrie 1459.

Noua Cetate a Bucureștilor a fost amplasată pe malul stâng
al Dâmboviței, undeva la mijlocul drumului între Târgoviște
- capitala veche și Dunăre - care pe atunci îndeplinea rolul
de hotar cu Imperiul Otoman.

începuturi

Locul pentru amplasarea noii cetăți a fost special ales deoarece, după cum spune o vorbă din străbuni: „Ține-ți prietenii aproape, iar dușmanii și mai aproape”. Intenția lui Țepeș de a fi mai aproape de dușmanul principal a eșuat, deoarece prietenii au fost cei care l-au trădat.

București.travel Reședință Domnească
București.travel Reședință Domnească
București.travel Capitala Provizorie
București.travel Capitala Provizorie

Noua cetate a fost folosită drept reședință domnească sau capitală provizorie și de urmașii la tron a lui Vlad Țepeș. Unii domnitori făceau această alegere, pentru a se bucura de protectoratul Înaltei Porți, iar alții pentru a-i "duce de nas” pe turci. Apoi, odată cu instaurarea provizorie a Domniei la București, unii negustori și meșteșugari au preferat să se mute în apropiere pentru a se bucura de protectoratul acesteia, astfel luând naștere târgul Bucureștilor. Pentru a beneficia și de milă lui Dumnezeu, Domnia a sponsorizat construcția de biserici și mănăstiri. Boierii și-au dat seama de avantajele pe care le oferea noua capitală. Prin urmare, cei mai isteți dintre ei, și-au făcut rost de o moșie în apropiere. Așa a luat naștere orașul medieval.

bucurești medieval

unirea lui mihai viteazu

Secolul XVI este hotărâtor în dezvoltarea Bucureștilor.
În această perioadă se înăsprește dominația otomană, care
va provoca paralizarea relațiilor economice și politice cu
nordul și aproape că se impune monopolul turcesc.


Ca urmare a cuceririi cetăților dunărene, Bucureștiul devine cel
mai important centru de legătură între localitățile de la deal și
de sub munte cu Imperiul Otoman.

Tot în această perioadă au loc mai multe răscoale împotriva
Domniei și boierimii, dar și pentru eliberare de sub jugul
turcesc. Momentul culminant al acestui secol zbuciumat este
reprezentat de „Unirea de la 1600” înfăptuită de Mihai Viteazul.

București.travel Unirea
București.travel Unirea
bucurești medieval

Epoca lui Brâncoveanu și epoca fanariotă

Dezvoltarea economică și socială a Bucureștiului a continuat de-a lungul întregului
secol XVII, în special după ce aici va fi mutat definitiv scaunul domnesc. Apogeul
înfloririi noii capitale este supranumită „Epoca lui Brâncoveanu”.

Încercările de rezistență antiotomană vor continua. Ca urmare a pierderii acestei
lupte, se va restrânge treptat puterea administrativă autohtonă și se va instaura, la
începutul secolului XVIII, regimul fanariot. Noul regim a însemnat instaurarea
administrației străine și avea să frâneze modernizarea orașului. Cu toate acestea,
Bucureștiul devine în această perioadă cel mai mare și cel mai important oraș din
sud-estul Europei.

București.travel Epoca Revoluțiilor
București.travel Epoca Revoluțiilor
București.travel Marele Incendiu
București.travel Marele Incendiu

Epoca revoluțiilor și marele incendiu

După un secol de control absolut orașul București tinde să devină cel mai important centru în lupta pentru eliberarea popoarelor supuse Imperiului Otoman. Revoluția lui Tudor Vladimirescu va reprezenta sfârșitul epocii fanariote și reinstaurarea domnitorilor pământeni.

Această revoluție din 1821 este considerată de unii specialiști, ca fiind sfârșitul Evului Mediu în Țara Românească, în timp ce alții afirmă că acesta s-ar termina în 1859 odată cu înfăptuirea Unirii Principatelor. Referindu-ne la București sfârșitul Evului Mediu avea să însemne Marele Incendiu de la 1847, incendiu în care avea să ardă aproape în întregime.

Bucuresti.travel Icon Medieval

Modern

1847 - 1945

București capitala tuturor românilor

La mijlocul secolului XIX, pe ruinele vechiului oraș, a luat naștere
Bucureștiul Modern. București, capitala României, trebuia să devină un
simbol al renașterii și libertății, al unirii și al prosperității naționale. Noul
oraș avea să devină mai frumos, mai elegant și mai puternic ca niciodată.

București - Belle Epoque La punerea temeliei Bucureștiului modern au fost folosite cele mai eficiente tehnici ale vremii. Modelul ales pentru construirea noului oraș a fost cel francez , iar arhitecții străini s-au ocupat să transforme ruinele vechiului oraș în ceea ce avea să devină ”Micul Paris” .

După construirea a zeci de edificii noi și după ani buni de frământări politice și sociale, dar mai ales după obținerea Independenței, a venit momentul în care bucureștenii puteau să se bucure de viață . Are loc modernizarea lumii alese bucureştene . „Oamenii cu dare de mână îşi organizează traiul şi casele după normele şi moda Parisului”. La București a început Epoca Frumoasă sau, așa cum a fost numită oficial, „Belle Epoque”.

București Modern Banca Națională
București Modern Banca Națională
bucurești modern

București - Belle Epoque

Belle Epoque a fost un timp de relativă pace şi prosperitate, de optimism
şi bogăţie, de care s-au bucurat, cu deosebire, cei din lumea avută. În mentalitatea
lumii bogate bucureştene de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX s
-a încetățenit moda balurilor, a seratelor, a recepțiilor și a plimbărilor la șosea.

Primiri în marile case se făceau în tot cursul anului, cu precădere în sezonul rece
, vara fiind destinată mai mult plecării în străinătate sau în provincie. Despre ei şi
despre modalităţile de petrecere a timpului liber în acei ani s-au scris legende.

București.travel-Calea-Victoriei
București.travel-Calea-Victoriei

București, Calea Victoriei, 1940

București.travel-Cercul-Militar
București.travel-Cercul-Militar

București,Cercul Militar,1920

bucurești modern

primul război mondial

Odată cu începerea Primului Război Mondial, vor fi întrerupte toate
acele mici plăceri de care se bucura elita. România urma să ia cea mai
importantă decizie din istoria sa.

Decizia de a intra în război avea să provoace ocupația germană a
Bucureștiului și mutarea elitei politice la Iași în anul 1916. După
eliberarea capitalei și terminarea războiului România, care acum era
de partea câștigătorilor, a profitat de vechile relații pentru a îndeplini
visul de Unire a Tuturor Românilor

București.travel-Țărani-și-soldați
București.travel-Țărani-și-soldați
București.travel-1-Decembrie
București.travel-1-Decembrie
bucurești modern

București - capitala româniei mari

La 1 decembrie 1918 se înfăptuiește Marea Unire, iar Bucureștiul avea să
devină capitala României Mari. Urmează două decenii de înflorire
economică și culturală, iar în București, în această perioadă, s-au
intersectat cel mai bine noul cu vechiul, tradiționalul cu modernul și
inovația cu conservatorismul, orașul crescând în dimensiuni și în
frumusețe.

În Bucureștiul era timpul ca o nouă generație de specialiști să demonstreze
tot ce învățase la școlile europene. Era timpul pentru a moderniza și a
sistematiza orașul. Perioada interbelică a scos la iveală și diferențele dintre
elita bucureșteană și oamenii simpli. Aceste diferențe au provocat
schimbări majore în societate românească luând naștere anumite
contradicțiilor ideologice.

bucurești modern

Sfârșitul Perioadei Interbelice

Cele mai multe contradicții apar în cea de-a doua parte a acestei perioade.
Idealurile, viziunile și modelele folosite pentru modernizare nu erau acceptate
de anumite categorii sociale. Metodele folosite de administrației pentru a
implementa schimbările, pe alocuri păreau prea dure și de cele mai multe ori,
nu erau înțelese de orășeni.

Începutul celui de-al Doilea Război Mondial a provocat luarea unor noi decizii
radicale și schimbări majore în relațiile cu vecinii și cu prietenii de altădată.
Pentru București, cel de-Al Doilea Război Mondial a însemnat sfârșitul Epocii
Moderne.

București.travel-Perioada-Interbelică
București.travel-Perioada-Interbelică
București.travel Istoria Bucureștiului
București.travel Istoria Bucureștiului
Bucuresti.travel Icon Medieval
Republica Socialistă Română
Republica Socialistă Română

Comunist

1947 - 1989

București - reședință și capitală a
Țării Românești


Bucureștiul în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial avea să piardă
câteva dintre cladirile emblematice, însă aspectul elegant și sofisticat de
altădată avea să dispară și mai mult în perioada comunistă.

Trecerea de la epoca modernă la cea comunistă se face spre sfârșitul
războiului, atunci când România intră în sfera de influență sovietică. A urmat
instaurarea regimului comunist odată cu terminarea războiului. Ultima
speranță de rezistență în fața comunismului s-a spulberat odată cu
abdicarea forțată a Regelui și plecarea acestuia.

La scurt timp după instaurarea regimului comunist țară avea să continue
procesul de modernizare început în perioada interbelică Procesul de
„modernizare” a provocat deportări masive și arestări pe motive politice.
Numai cine a avut noroc a reușit să scape. Cei vizați erau toți care înainte de
război reprezentau elita societății românești. Această modernizare a fost
pusă pe seama satisfacerii nevoilor oamenilor muncii. Noul regim avea să
profite de tot ce mai rămăsese bun de pe urma vechii elite.


bucurești comunist

PRIMII ANI

În primii ani de comunism Bucureștiul, ca și restul țării, avea să treacă printr-un proces de naționalizare, iar la începutul anilor ’50 ai secolului trecut începe un proces de industrializare în masă. Industrializarea a accelerat procesul de urbanizare, iar pentru a satisface necesitățile noilor bucureșteni regimul avea să creeze locuri de muncă și de agrement pentru ei. Din acel moment orășenii simpli aveau posibilitatea de a se bucura de aceleași „privilegii” de care înainte se bucurau doar cei care aveau un anumit statut social.

București.travel-Bulevardul-1848
București.travel-Bulevardul-1848

Bulevardul 1848, 1974

București.travel-Pavilionul-Expoziției
București.travel-Pavilionul-Expoziției

Pavilionul ”Expoziției Realizărilor Economiei Naționale”

bucurești comunist

Nicolae ceaUȘESCU DEZVOLTAREa ECONOMICĂ

Venirea lui Nicolae Ceaușescu la conducerea statului va accelera
dezvoltarea economică și socială orientată spre sporirea capacității de
muncă a cetățenilor
. Prin împrumuturi externe s-au construit uzine
, parcuri și anumite clădiri care găzduiesc astăzi diverse instituții.

Urmează un eveniment nefericit în istoria orașului: marele cutremur de pământ din anul 1977.
Cutremurul a arătat cât de fragile sunt vechile
construcții, în special cele neîngrijite, dar mai ales unele dintre cele noi. La
scurt timp avea să înceapă un amplu „proces de modernizare”.

București.travel-Cutremur-1977
București.travel-Cutremur-1977
bucurești comunist

dezastrul ultimilor ani din epoca comunistă

Și cum un dezastru nu vine de unul singur, nori negrii au început să apară pe
cerul Bucurestiului: începe a doua parte a Epocii lui Ceaușescu. Se ia decizia
controversată de a plăti datoriile externe ale țării și “toți oamenii”, inclusiv
bucureștenii, erau nevoiți să facă sacrificii. În această perioadă „oamenii
muncii” trebuiau să lucreze mai mult pentru a câștiga aceiași bani, iar pentru
a-și satisface nevoile trebuiau să se mulțumească cu acele puține produse care
se găseau pe piața și care de cele mai multe ori erau de o calitate îndoielnică.

Producția autohtonă de calitate pe care o produceau la numeroasele fabrici
și uzine era predestinată exportului și satisfacerii nevoilor „tovarășilor”. Doar
dacă aveai noroc să cunoști pe „cineva de undeva” sau poate vreun lot
returnat de la export puteai face rost de ea.
Ultimii ani de comunism vor rămâne în amintirea colectivă bucureșteană ca
fiind cei mai groaznici, iar toate acele lucruri bune și utile au fost date uitării.
Pentru a răsturna „acea mașină abuzivă și distrugătoare” numită comunism a
fost nevoie de forța brută a poporului.

București.travel-Casa-Poporului
București.travel-Casa-Poporului
București.travel-Cutremur-1977
București.travel-Cutremur-1977

Cutremur 1977, București

București.travel-Adunare-23-August-1986
București.travel-Adunare-23-August-1986

Adunare 23 August 1986

Bucuresti.travel Icon Medieval

Contemporan

1989 - prezent

Bucureștiul Epocii Postdecembriste

E greu să definim începutul epocii contemporane atunci când vine vorba
despre România și București, însă evenimentul care avea să separe pentru
totdeauna trecutul de prezent a fost Revoluția din 1989. Prezentul, pentru
cei mai mulți dintre istorici, poartă numele de Perioada Postdecembristă,,
deoarece manifestările revoluționare anticomuniste au început în decembrie
1989. Manifestări revoluționare au continuat și în perioada imediat
următoare, iar Bucureștiul parcă iese din hibernare.

Toata lumea se bucura de libertate și râvnea la o democrație adevărată.
În primii ani postdecembriști unii au început să-și caute dreptatea și să-și
recapete bunul nume și bunurile materiale; altii doreau să-i scape pe
ceilalți de dezgustul de a mai vedea simboluri care erau la tot pasul și au
readus în peisajul urban monumente care de mult se credeau dispărute.

Între timp, alții au profitat de inocența celor care nu făceau partea din nici
una dintre cele două categorii ca să îi atragă în jocuri politice, afaceri ilegale
și piramide financiare.Urmează o lungă perioadă de tranziție la democrație.
În 1994, România devine membru asociat al Uniunii Europene, iar un
an mai târziu își va depune candidatura pentru aderare. Ulterior s-au pus și
bazele aderării la NATO. Aceste evenimente vor succeda cu adoptarea unui
set de reforme si legi menite să îmbunătățească rapid viața oamenilor.

Bucureștiul Contemporan
Bucureștiul Contemporan
bucurești contemporan

Integrarea în Nato și UE

După ce planurile de aderare la NATO și UE erau clare oamenii parcă s-au mai
linistit și au început să își vadă de treabă.

În acest timp, Bucureștiul a trebuit să se supună unui proces de transformare
pentru a deveni pe deplin o capitală europeană. Vechile clădiri care intrau în
categoria monumentelor istorice au început să fie renovate și restaurate, iar
în locul altora care nu-și mai aveau rostul au fost construite edificii noi
ultramoderne.

În peisajul bucureștean au apărut mall-urile, clădirile corporatiste din sticlă
și metal și unele monumente care uneori sunt atât de sofisticate încât omul
simplu nu le poate înțelege rostul (sau poate chiar nu își au rostul).

București.travel Arena Națională
București.travel Arena Națională
București.travel Therme
București.travel Therme

După aderarea la Uniunea Europeană tot mai mulți turiști au început să viziteze Bucureștiul. Au apărut tot mai multe magazine, restaurante și locuri de cazare menite să satisfacă gusturile fiecăruia.

Totodată, printre bucureșteni, indiferent de statutul social, a revenit moda de a merge în vacanță în afară cel puțin odată pe an sau de a evada spre munte sau mare la sfârșit de săptămână și vara.

bucureștiul de azi

Prezentul

Din păcate, în această perioadă au existat numeroase crize economice și sociale care au determinat mulți oameni să părăsească orașul în care s-au născut și trăit. Mulți au luat drumul străinătății pentru orizonturi mai bune profitând de șansa oferită de liberă circulație.

Locul lor în societate este luat de cei care-și părăsesc casa din provincie pentru a se muta la capitală sau de studenții care rămân aici după terminarea studiilor. Pentru tinerii români Bucureștiul de azi este orașul tuturor oportunităților.

Pentru turiștii străini experimentați Bucureștiul reprezintă una dintre ultimele destinații nevizitate din Europa, iar pentru cei mai puțin experimentați o destinație interesantă din topul celor mai ieftine oferte de vacanță din Europa.